چشمی درب

چشمی دیجیتالی درب

دارای قابلیت ذخیره فیلم و عکس همراه با کارت حافظه