فرصت های شغلی

دعوت به همکاری


C#,ASP.NET,SQL Server,CSS,Javascript,Mobile App : برنامه نویس

امکان ارائه آموزش و استخدام افراد واجد شرایط برحسب تشخیص شرکت برحسب توانایی های افراد

تکنسین و کارشناس نصب ، راه اندازی و پشتیبانی

ویژه آقایان می باشد و دارا بودن خودرو یا موتور سیکلت امتیاز محسوب می گردد

اداری و مالی

Word،Excel آشنایی با کامپیوتر و اصول اولیه حسابداری و

فارغ التحصیل رشته کامپیوتر جهت امور پشتیبانی

در صورت دارا بودن شرایط اولیه آموزش های لازم به افراد واجد شرایط ارائه می گردد


در صورت تمایل به همکاری با ما
.لطفا فایل زیر را دانلود و بطور دقیق تکمیل نمایید و برای ما به آدرس زیر ایمیل بفرمایید
لازم بذکر است ارسال درخواست همکاری و رزومه کاری برای این شرکت مسئولیتی ایجاد نمیکند و این شرکت در رد یا قبول درخواست های شما مختار می باشد
الزامی است یکی از فایل های ارائه شده در لینک زیر را تکمیل و ارسال نمایید

با تشکر از حسن انتخاب شما

Info@AzhmanEng.ir :آدرس ایمیل

دانلود فایل resume file


دانلود فایل resume file


دانلود فایل resume file