نرم افزارهای مالی اداری
دستگاه حضورغیاب و کنترل تردد
طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتیسامانه حضورغیاب و پرسنلی عقیق


سامانه پرسنلی با در نظر گرفتن نیازهای پرسنل ، واحد اداری – مالی و مدیران سازمان می تواند انواع قوانین مجاز ، محدودیتها ، فرم ها و نیازمندی های پرسنلی را پوشش دهد این در حالی می باشد که با طراحی ساده فرم های سامانه سعی شده با حداقل دانش کار با رایانه کارمندان و مدیران بتوانند در حداقل زمان با بیشترین دقت گزارشات مورد نیاز خودرا تهیه و بهره برداری نمایند .


راهکارهای حضورغیاب و کنترل تردد


دستگاه های حضورغیاب و کنترل تردد امکاناتی را به یک سازمان می دهند تا با بکارگیری انواع مختلف از آنها اعم از کارتی، اثر انگشتی،تشخیص چهره و تشخیص عنبیه چشم اقدامات لازم جهت کنترل تردد به قسمت های مختلف سازمان را مدیریت و کنترل نمایند.البته کاربرد اصلی این قبیل دستگاه ها که سابقه زیادی در کاربرد آنها وجود دارد مدیریت حضور و غیاب کارکنان می باشد.


برنامه نویسی وتولید نرم افزارهای سفارش مشتری


جامعه بشری امروز، درمسیر الکترونیکی نمودن امور جاری، در حال حرکت و نوآوری می باشد.لذا طراحی و تولید نرم افزار های کاربردی و محاسباتی به منظور ثبت و ذخیره اطلاعات و تهیه انواع گزارش های متنوع و بازیابی اطلاعات از حجم بزرگ بانک های اطلاعاتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده است.به همین منظور سازمان های دولتی و خصوصی ، تجارت خانه ای بزرگ و کوچک به دنبال تهیه این چنین نرم افزار های مفید و کاربردی مطابق با علم روز دنیا می باشند. ما آماده ارائه انواع خدمات مشاوره، تحلیل، طراحی ، تولید و برنامه نویسی نرم افزار های مورد نیاز شما می باشیم.